Мисија, визија и циљеви

Наша мисија је да дугогодишње пословно искуство у области телекомуникација усмеримо ка друштвено корисном циљу – увођењу бесплатног интернета у школе, као подлогу за развој будућег e-learning-a.

Наша визија је да сваку учионицу у Србији опремимо савременим информационим технологијама, како би наредним генерацијама било омогућено да се школују једнако квалитетно и ефикасно као њихове колеге из најразвијених земаља.

Циљеви

  • Боља информисаност ђака и професора
  • Бржа и лакша комуникација између ђака и професора
  • Уштеда џепарца
  • Развој школске информатичке структуре
  • Стварање предуслова за будући е-learning